Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert 15.10.2015 r.

15.10.2015
Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nan zadanie:\\"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych\\", dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Gabinet psychologiczny Gabriela Wtorkiewicz, 93- 506 Łódź, ul. Pabianicka 27/29 lok. 69a.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 28.09.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4A, 98- 220 Zduńska Wola
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.pcprzdunskawola.pl i www.bip.pcprzdunskawola.pl
3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych w ramach realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zorganizoanie i przeprowadzenie 8 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- 12.05.2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wyjaśnienie na zapytanie do SIWZ

07.05.2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w zwiazku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców do postepowania prowadzonego pod nazwą "Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) "Z myślą o przyszłości" współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w załączniku udostepnia wyjaśnienia do zapytanie do SIWZ.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu (BO) „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]   13   14  

Dane kontaktowe

 Luty 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone