Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania publiczne z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON

2018 rok

08.08.2018

Uchwała NR V/166/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji oraz treść uchwały tutaj.


 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 15 ust. 1, 2g - 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w związku z § 5 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr XXXVII/63/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Na podstawie przedłożonego protokołu nr 2 Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego dokonuje wyboru ofert wskazując wysokość udzielonej dotacji na określone zadanie publiczne. Wybrane oferty zawiera załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Z wybranymi oferentami Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego podpisze stosowną umowę na realizację zadania. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl.

Link do ogłoszenia


powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone