Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Rodzinka jest dobra na wszystko" 2016-2017

Rodzinka jest dobra na wszystko

Projekt Rodzinka Jest Dobra na Wszystko od marca w PCPR

         Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż od marca 2016 r. realizuje projekt pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Kliknij tutaj po więcej informacji.

 

 


 

            Zasadniczym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do otoczenia tych dzieci czyli rodzin zastępczych, osób przebywających w rodzinnym domu dziecka, małżonków/partnerów rodziców zastępczych i dzieci biologicznych rodziców zastępczych. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie będzie objęte wszechstronnym wsparciem, polegającym na świadczeniu i rozwijaniu usług:

  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  • usług poradnictwa psychologicznego,
  • terapii rodzinnej,
  • organizacji grupy wsparcia,
  • wyjazdów terapeutycznych dla dzieci i otoczenia,
  • zorganizowania usługi diagnozy i porady z zakresu FASD (Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu)
  • poprawienie warunków mieszkaniowych w rodzinnym domu dziecka.

 

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie  bezpłatne.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 29 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka tj. podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.


Łączna wartość projektu wynosić będzie 594.243,99 zł. z tego przyznane dofinansowanie ze środków europejskich 504.543,39 zł. oraz wkład własny kwocie 89.700,60 zł.

 

W załączeniu, harmonogram udzielanego wsparcia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

ul. Dąbrowskiego 15

98-220 Zduńska Wola

tel. 43 824 99 90Dane kontaktowe

 Kwiecień 2024
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone