Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O nas

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

 

 

 

 

Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

 

 

1.      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli kieruje:

            Dyrektor - Pan Mariusz Kubiak

 

2.      W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się zespoły oraz samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy:

2.1.   Zespół ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń:

         - Zofia Tarczyńska - specjalista pracy socjalnej;

         - Agnieszka Karwat - pracownik socjalny;

         - Anna Majewska - aspirant pracy socjalnej;

 

2.2.   Zespół ds. pieczy zastępczej:

         - Alicja Sowińska - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;

         - Katarzyna Piotrowska - psycholog;

         - Agata Rynkiewicz - aspirant pracy socjalnej;

         - Paulina Walczak - aspirant pracy socjalnej;

 

2.3.   Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

         - Katarzyna Ziółkowska - pracownik socjalny;

         - Karolina Kałuża - pomoc administracyjna;

         - Marlena Baraniecka - pomoc administracyjna;

 

2.4.   Zespół ds. księgowo-finansowych oraz ds. płacowo-kadrowych i administracyjno-organizacyjnych:

         - Edyta Sarnik - główna księgowa;

         - Aneta Krupa-Rębek - księgowa;

         - Natalia Owczarek - pomoc administracyjna;

         - Agnieszka Szewczyk - pomoc administracyjna;

 

2.5.   Zespół ds. kadrowo-płacowych:

         - Elżbieta Pencher - pomoc administracyjna;

 

2.6.   Zespół ds. administracyjno-organizacyjnych:

         - Alina Parońska - specjalista ds. organizacyjnych;

         - Michał Kaczmarek - referent;

         - Małgorzata Kamola - sprzątaczka;

 

2.7.   Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

         - Krzysztof Dobrowolski - radca prawny.

 

2.8.   Stanowiska realizujące projekt pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. :

         - Izabela Jędrzejewska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

         - Aleksandra Wasilewska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

         - Monika Raniszewska- pracownik socjalny;

         - Barbara Kraszewska - aspirant pracy socjalnej;

 

3.      W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli, w którym pracują:

         - Agnieszka Karwat - pracownik socjalny;

         - Róża Spurtacz-Ojrzyńska - psycholog;

         - Katarzyna Piotrowska - psycholog;

         - Krzysztof Dobrowolski - radca prawny.

 

 

 

 

 

Stan na 01.01.2019powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone