Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli


Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli jest Pan Arkadiusz Bednarski.
Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli dysponuje 82 miejscami.

Adres:
ul. Łaska 42
98-220 Zduńska Wola
tel./fax. (0-43) 823-25-70
tel. (0-43) 823-43-66
http://bip-dpszdunskawola.pl/
   
Zgodnie z art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)  do  zadań  własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej  o  zasięgu ponadgminnym  oraz  umieszczanie  w  nich skierowanych osób.  Domy pomocy społecznej świadczą  usługi  bytowe, opiekuńcze, wspomagające  i  edukacyjne na  poziomie obowiązującego standardu,  w  zakresie  i  formach  wynikających z indywidualnych  potrzeb  osób w nich  przebywających.  Do  domów pomocy społecznej   przyjmowane    są   osoby,   które   wymagają   całodobowej   opieki z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  niemogące samodzielnie funkcjonować  w  codziennym życiu,  którym  nie  można   zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
    Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z wymaganymi dokumentami   osoba   zainteresowana   składa  w  ośrodku  pomocy   społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub  pobytu osoby.
    Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej  oraz o odpłatności za  pobyt w domu pomocy społecznej  wydaje  ośrodek  pomocy  społecznej.  Na  podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

powrót

Dane kontaktowe

 Sierpień 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone