Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku


Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Przatówku jest Pani Magdalena Frątczak-Maciejewska.
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku dysponuje 100 miejscami.

Adres:
Przatówek 1, 98-240 Szadek
tel./ fax (043) 675 12 29
http://bip.dpsprzatowek.pl/

Zgodnie z art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Domy pomocym społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Do domów pomocy społecznej przyjmowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z wymaganymi dokumentami osoba zainteresowana składa w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby. Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej. Na podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

powrót

Dane kontaktowe

 Październik 2019
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone