Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Moduł III


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego przystąpił do realizacji program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"- Moduł III.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres, co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

 

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych - 500 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Więcej informacji w załączonym pliku.


Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy
  o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy
  o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 10 i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wiek osób ubiegających się o pomoc

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  (lub orzeczenie równoważne);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Komu nie przysługuje pomoc w ramach Modułu III

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2020 r., jak również formularze niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.pfron.org.pl oraz www.pcprzdunskawola.pl.

Więcej informacji o programie również można uzyskać pod numerem telefonu
PCPR:  43 824 99 90.                       

Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie PCPR Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 15 oraz za pośrednictwem Internetu pod adresem www.sow.pfron.org.plpowrót

Dane kontaktowe

 Lipiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone