Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Program „Dobry Start” dla ucznia

14.06.2018
konkurs plastyczny
 
 
Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku 300,00 zł. na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci Niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Więcej informacji tutaj

Jak dostać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną
(np. centrum świadczeń) Właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów (piecza zastępcza) świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek na „Dobry start”, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od dnia 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) .

WAŻNE ! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosków na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyśpieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczenia do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole a także uczniów kontynuujących naukę w szkołach policealnych i w szkołach dla dorosłych.powrót

Dane kontaktowe

 Sierpień 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone