Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie alienacji rodzinnej.

06.12.2016
     Informujemy, że 12 maja 2016 roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji przyjęła Dezyderat nr 4 w sprawie alienacji rodzicielskiej. Dokument ten wskazuje, że dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują dobrej więzi z obojgiem rodziców.

     Treść Dezyderatu TUTAJ.


Dezyderat nr 4

Komisji do Spraw Petycji

do Prezesa Rady Ministrów

w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

z dnia 12 maja 2016 r.

 

            Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały, ustanawiającej dzień 25 kwietnia Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej oraz podjęcia działań mających na celu wprowadzenie ustawowych zmian, dotyczących regulacji związanych z opieką nad dzieckiem.

 

            Komisja do Spraw Petycji uznaje alienację rodzicielską, czyli ograniczanie czy pozbawianie dziecka kontaktów i rozwoju więzi z jednym z rodziców – za szczególnie ważny problem w obszarze polityki społecznej. Mimo, iż w polskim prawie nie występuje definicja pojęcia alienacji dziecka to – w ocenie Komisji – instytucje państwa, obok promowania prawidłowych postaw i wzorców, mają obowiązek podejmować kompleksowe działania wobec sytuacji kryzysowych, w tym działania ograniczające negatywne skutki tego zjawiska. Alienacja rodzicielska jest efektem zachowań, występujących najczęściej w wyniku rozstania się (rozpadu związku – rozwodu) rodziców dziecka. Jednym z elementów alienacji jest przyznawanie głównej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, co zarazem ogranicza kontakt z drugim z rodziców i w efekcie może wywoływać u dziecka wiele niepożądanych zachowań i zaburzeń. Zerwanie więzi między dzieckiem a jednym z rodziców jest dla tego dziecka krzywdą. W opinii specjalistów – nawet jeśli dochodzi do rozpadu związku rodziców, nie może dochodzić do rozpadu więzi rodzicielskich.

 

            Występując z dezyderatem Komisja do Spraw Petycji chce zwrócić uwagę, że każde dziecko dla swego prawidłowego rozwoju ma prawo i potrzebuje dobrej więzi z obojgiem rodziców.

 

            Komisja zwraca się do Pani Premier o wielotorowe zajęcie się zgłaszanym problemem, tak aby w wyniku pogłębionej analizy stale poszukiwać i wprowadzać nowe rozwiązania i zmiany w prawie rodzinnym w powiązaniu z powszechnie dostępnym i profesjonalnym wsparciem prawno-motywacyjno-terapeutycznym, odpowiednimi programami edukacyjnymi dla przyszłych rodziców, pracowników socjalnych, sędziów, biegłych i kuratorów sądowych, psychologów, mediatorów, policjantów i nauczycieli, a także poprzez uwzględnienie tej problematyki w programach szkolnych. W poszukiwaniu takich, złożonych rozwiązań przyświecać powinien jeden cel - zagwarantowanie każdemu dziecku prawa i rzeczywistej możliwości kontaktu z obojgiem rodziców.

 

            Autorzy wspomnianej na wstępie petycji zwracają się również o ustanowienie dnia 25 kwietnia Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, co podniosłoby rangę i zwróciło uwagę społeczną na ten problem. W ocenie Komisji taki cel można osiągnąć poprzez szczególne zwrócenie uwagi na kwestię alienacji rodzicielskiej w Dniu Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Komisja zwraca się zatem o zaangażowanie się instytucji rządowych, w tym także inicjowanie i wspieranie jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych podejmujących działania, uwzględniające problem krzywdy dzieci, którym ograniczane lub wręcz uniemożliwiane są kontakty z jednym z rodziców.

 

            Jeśli w wyniku przeprowadzonych analiz i ocen zostanie stwierdzona potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach prawa – Komisja zwraca się do Pani Premier o przygotowanie przez rząd odpowiednich regulacji i skierowanie ich do Sejmu RP.

 

            Z uwagi na fakt, że problematyka poruszona w dezyderacie ma charakter międzyresortowy – dotyczy bowiem kompetencji kilku ministrów, Komisja kieruje dezyderat do Pani Premier.

 

Przewodniczący Komisji

Sławomir Jan Piechota..

powrót

Dane kontaktowe

 Kwiecień 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone