Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Przypominamy! Bądźmy widoczni na drodze!

W związku z panującą już jesienią, wraz z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli oraz Telewizją ZW Media zapraszamy do ponownego obejrzenia przygotowanego przez nas spotu promującego bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

 

 

 

Przypominamy i apelujemy:
Nośmy elementy odblaskowe, bądźmy widoczni na drodze!
 
 
 

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Zajęcia klubowe w WTZ' i złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON

 

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprze prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

 

Termin złożenia wniosku: od dnia 1 listopada do dnia 30.11.2018 r.

/termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny
 (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r./

Gdzie złożyć wniosek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                     w Zduńskiej Woli

                                    ul.  Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl, zakładki o Funduszu/programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Zajęcia klubowe w WTZ.

 

Wzór wniosku do pobrania znajduje się tutaj.

- Wniosek o przyznanie środków

 

Informujemy, że program jest finansowany ze środków PFRON.

 

            Z radością informujemy, że nasz projekt o nazwie „Rodzinka jest dobra na wszystko" uzyskał najwięcej punktów w ramach Konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1 (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej).

            Projekt zakłada świadczenie usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
i pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób z terenu powiatu zduńskowolskiego.

            Program „Rodzinka jest dobra na wszystko" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków „Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020"  
i będzie przez nas realizowany w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2021 r.

I Integracyjny Rajd Nordic Walking!

pierwszy integracyjny rajd nordic walking w niedzielę, 16 września
 
 
Już w najbliższą niedzielę, 16 września, na terenie PMOS w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41 odbędzie się I Integracyjny Rajd Nordic Walking!
Rejestracja uczestników od godz. 11.00, natomiast Rajd wystartuje w samo południe!!!
Dla uczestników przygotowaliśmy liczne atrakcje : ognisko, loteria, zabawa muzyczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Nordic Walking Luca Team zaprasza mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.

Ogłoszenia w sprawie programu PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

logo pfron
Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”.
Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu. Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprze prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Zajęcia klubowe w WTZ’ i złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON.

Termin złożenia wniosku: 17.08.2018 r.
Gdzie złożyć wniosek:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl, zakładki o Funduszu/programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Zajęcia klubowe w WTZ.

Wzór wniosku do pobrania znajduje TUTAJ

Informujemy, że program jest finansowany ze środków PFRON.

Podsumowanie Niebieskiego Pikniku 2018

29 lipca 2018 r. mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego po raz drugi licznie zgromadzili się na "Niebieskim Pikniku" zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i zduńskowolską Komendę Powiatową Policji.


Zapraszamy do obejrzenia materiałów z naszej imprezy

Wniosek "Dobry Start" już dostępny na naszej stronie.

konkurs plastyczny

Informujemy, że na naszej stronie internetowej są już dostępne wnioski potrzebne do uzyskania wsparcia z Programu "Dobry Start".

Program „Dobry start” to 300,00 zł. jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i instytucjonalnej.

Kto może otrzymać wsparcie ?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę podstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. 300 zł. nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka)

Jak otrzymać świadczenie dobry start ?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Zespole ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń, pokój nr 1.09, nr tel. 43 824 99 90 wew. 41 w terminie od dn. 01 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wniosek dostępny TUTAJ

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  

Dane kontaktowe

 Luty 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone