Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Projekt  "Praca w chmurach" realizowany przez Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi  - miniatura

Projekt "Praca w chmurach" realizowany przez Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Projekt  "Praca w chmurach" realizowany jest przez Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w formie zadań zlecanych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem programowym Projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy - adresatami projektu są osoby z dysfunkcją wzroku. Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. i ma zasięg ogólnopolski.

 Dział ds. Absolwentów gorąco zaprasza do udziału w projekcie osoby spełniające poniższe warunki:
- posiadanie orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku (symbol 04-O) lub równoważnego,
- umiejętność obsługi komputera na poziomie co najmniej podstawowym,
- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy,
- wiek: aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia).

Biuro projektu:


 Dział ds. Absolwentów
 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
 Laski, ul Brzozowa 75
 05-080 Izabelin

 kom. 790-700-342
 tel. (22) 752-33-51


 e-mail: rekrutacja@promocjaikariera.pl

 www.promocjaikariera.pl

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na usługi o charakterze niepriorytetowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na usługi o charakterze niepriorytetowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

 

 

 

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na usługi o charakterze niepriorytetowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy środków czystości dla potrzeb PCPR.
Więcej informacji w załącznikach

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E - miniatura

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż wzorem lat ubiegłych w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli w okresie od 23.02.2015 r. do 28.02.2015 r. organizowana jest akcja „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Tegoroczna akcja ma mieć głównie charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu szerokiego kręgu podmiotów mogących udzielić mu pomocy.

W związku z powyższym istnieje możliwość spotkania się z prokuratorem w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, przy ulicy Żeromskiego 19, w godzinach jej urzędowania.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 09.02.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do przedstawienie oferty cenowej usługi monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania – powiadomienie drogą radiową oraz przesłania wzoru umowy. Więcej informacji w załączniku.
 
 
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   [39]   40   41   42  

Dane kontaktowe

 Luty 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone