Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

 

 

Informacja - miniatura

Informacja

Powiat Zduńskowolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    
    Celem głównym pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
    
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że wnioski w ramach  pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są:
1) Moduł I – I termin od 16 marca 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r.
– II termin 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II – od 16 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
– od 01 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Informacja  - Ochotniczy Hufiec Pracy - miniatura

Informacja - Ochotniczy Hufiec Pracy

Szanowni Państwo

    Pragniemy poinformować, iż Łódzka Wojewódzka Komenda OHP na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”,. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie „ginących” zawodów m.in. w zawodzie tkacza.
Projekt skierowany jest do 10 kobiet zamieszkujących województwo łódzkie, które mają ukończony 18 rok życia i nie ukończony 25 rok życia, są nieaktywne zawodowo.

W ramach w/w projektu przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
•    grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (20 godzin);
•    kurs przedsiębiorczości (30 godzin);
•    kurs zawodowy, obejmujący 180 godzin, który kończy się egzaminem na czeladnika (pod warunkiem spełnienia kryteriów wynikających z § 6 Rozporządzenia MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U.2012.0.1117).

Projekt trwa od kwietnia do czerwca 2015  przy czym od 8 – 30 czerwca 2015 zajęcia projektowe odbywać się będą w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
Wszelkie koszty oraz wyżywienie uczestników leżą po stronie organizatora.

Dane kontaktowe:
Mobilne Centrum Informacji zawodowej OHP ul. Srebrna 2a w Zduńskiej Woli Tel. 43 823 33 21  tel. kom. 696 402 651 e-mail: m ciz@lodz.ohp.pl
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP ul, Łaska 61 a w Zduńskiej Woli Tel. 43 671 11 84
tel. kom. 665 912 952 e-mail: pppzdwola@lodz.ohp.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

 

 

Program lokalny w języku migowym - miniatura

Program lokalny w języku migowym

Zapraszamy na podsumowanie programu lokalnego - styczeń 2015 roku. Najważniejsze wydarzenia tłumaczonę są na język migowy.  Link do strony - Podsumowanie stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Informacja - Wycieczka 18.02.2015 r. - miniatura

Informacja - Wycieczka 18.02.2015 r.

W dniu 18 lutego 2015 roku w ramach realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl pod tytułem "Hotel Minister" wraz ze zwiedzaniem Muzeum animacji Se-Ma-For w Łodzi dla 44 Beneficjentów ostatecznych.

 

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   [38]   39   40   41   42  

Dane kontaktowe

 Marzec 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone