Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

UWAGA STUDENCI! Wprowadzono zmiany w dokumencie pn.”Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

18.11.2016
W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku.

Więcej informacji TUTAJ

Centrum Medyczne Red-Medic

17.11.2016
     Centrum Medyczne Red-Medic znajdujące się w Łodzi przy ul. Bartoka 1/80 informuje o możliwości pomocy dla pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ze względu na stan zdrowia mają braki w samoopiece i w samopielęgnacji.

Więcej informacji TUTAJ

Reaguj Szybko!

07.11.2016

Logo UE      Navigator International Sp. z o.o zaprasza do udziału w projekcie „Reaguj Szybko!”. Do projektu zapraszamy osoby, które:
• mieszkają lub pracują na terenie województwa łódzkiego,
• które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
• które przewidziane są do zwolnienia lub zagrożone są zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy.
      Dzięki projektowi możesz uzyskać między innymi:
• doradztwo zawodowe,
• szkolenia zawodowe,
• wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• 3-miesięczne płatne staże (1850zł netto miesięcznie),
• pośrednictwo pracy.

      Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej http://www.navigator.edu.pl w zakładce REAGUJ SZYBKO.
email: reagujszybko@navigator.edu.pl, tel. 517-452-941

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że:

  • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
  • Zespół ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń,
  • Zespół ds. księgowo-finansowych oraz ds. płacowo-kadrowych
      i administracyjno-organizacyjnych,
  • Zespół ds. kadrowo-płacowych,
  • Zespół ds. administracyjno-organizacyjnych,
  • Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

od 10 października 2016 roku mają swoją siedzibę w budynku przy
ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli (budynek po byłej Komendzie Powiatowej Policji) tel/fax 43 824 99 90.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30.


            Jednocześnie informujemy, że Zespół ds. pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej nadal znajduje się przy ul. Getta Żydowskiego 4A, tel/fax 43 824 99 99.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30.

 

 

Nie zyje Kazimiera Kubicka - byla dyrektor PCPR w Zdunskiej Woli


Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Kazimiery Kubickiej

Matki Pomocy Społecznej, wspaniałej koleżanki i przyjaciółki,
co spowodowało pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali
składamy Synowi i Rodzinie kondolencje i wyrazy współczucia


Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22 października 2016 (sobota) o godz. 12.00 w Kościele Św. Faustyny w Łasku, ul. Stefana Batorego 41. Pochówek na Cmentarzu w Łasku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych - rozeznanie rynku.

18.10.2016

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku w związku z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 575 z późn. zm.) zaprasza do przesyłania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych.

Więcej informacji TUTAJ.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.09.2016

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, nr sprawy PC-IV.RPO.242.2.2016, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Podróży Slavia Małgorzata Sławińska, ul. Jagiellońska 13, 98-200 Sieradz.

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   [36]   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  

Dane kontaktowe

 Kwiecień 2024
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone