Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Ogłoszenie Starosty Zduńskowolskiego - miniatura

Ogłoszenie Starosty Zduńskowolskiego

Ołoszenie Starosty Zduńskowolskiego dotyczące zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakończenie realizacji projektu Z myślą o przyszłości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, iż zakończono realizację projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2008- 2015 Powiat Zduńskowolski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli był beneficjentem realizacji projektu systemowego pn. „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt ten miał na celu rozwój aktywnej integracji wśród osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu zduńskowolskiego poprzez:

- wzrost potencjału społeczno- zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego,

- poprawę sytuacji materialno- bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu,

- wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym.

W latach 2008- 2015 udział w projekcie wzięło 470 osób (281 kobiet oraz 189 mężczyzn). Udział w projekcie zakończyło 447 osób (270 kobiet oraz 177 mężczyzn).

W latach 2008- 2015 łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła 4.516.064,38 zł,  z czego dofinansowanie  ze środków UE stanowi kwota 4.041.877,62 zł, natomiast wkład własny JST i PFRON 474.186,76 zł.

W roku 2015 wartość projektu wyniosła 296.920,27 zł, dofinansowanie ze środków UE to 265.743,64 zł, a wkład własny JST i PFRON 31.176,63 zł

 

W ramach realizacji projektu w roku 2015 wsparciem objęte zostały 43 osoby w tym: 19 osób przebywających w rodzinach zastępczych i usamodzielnianych oraz 24 osoby niepełnosprawne.

Uczestniczki i uczestnicy projektu w 2015r. skorzystali z takich form wsparcia jak:

indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe, indywidualne korepetycje w miejscu zamieszkania, wyjazdowe warsztaty kompetencji psychospołecznych, kurs bukieciarstwa, kurs kosmetyczny, kurs opiekunki dziecięcej domowej oraz opiekunki osób starszych, kurs z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych, kurs energetyczny- urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu do 1 kV (eksploatacja); kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym kategorii II WJO wraz w wymianą butli LPG; kurs prawa jazdy kat.B, kurs prawa jazdy kat. B+E, sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego, pomoc na kontynuowanie nauki, staż zawodowy.

Ponadto w ramach projektu w 2015r. zorganizowano imprezę integracyjną "Jestesmy razem", trzydniową wycieczkę do Krakowa wraz ze zwiedzaiem Wieliczki oraz opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz wycieczkę do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakt "Hotel Minister" wraz ze zwiedzaniem Muzeum animacji "Se-ma-for" oraz spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie i życzymy dalszych sukcesów. 

Impreza integracyjna podsumowująca projekt - miniatura

Impreza integracyjna podsumowująca projekt

W ramach realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Poomocy Rodzinie w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w w Sali Konferencyjno - Widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli przy ulicy Dolnej 41, odbyło się spotkanie informacyjne podsumowujące realizację projektu „Z myślą o przyszłości” dla uczestników projektu i ich rodzin.
W spotkaniu wzięło udział 120 osób.

Podczas spotkania zaprezentowano działania podjęte w trakcie realizacji projektu oraz drogę jaką przebyli uczestnicy. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz drobne upominki. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń na temat kończącego się projektu. 

Impreza integracyjna Jesteśmy razem - miniatura

Impreza integracyjna Jesteśmy razem

W ramach realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli przy ulicy Dolnej 41, odbyła się impreza integracyjno-sportowo-kulturalna „Jesteśmy razem” dla uczestników projektu i ich rodzin. W imprezie wzięło udział ponad 150 osób.

Podczas imprezy na scenie wystąpili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli , mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli oraz wokalistka z PCKSiR w Zduńskiej Woli. Ponadto imprezę uświetnił pokaz kultury indiańskiej, miasteczko indiańskie, stoisko z watą cukrową, stoisko z lodami, kolorowe dmuchańce, malowanie twarzy, szczudlarze i baloniarze.

Celem imprezy „Jesteśmy razem” jest integracja i wsparcie osób uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenia, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych jak i osób usamodzielnianych.

Konferencja podsumowująca projekt "Z myślą o przyszłości" - miniatura

Konferencja podsumowująca projekt "Z myślą o przyszłości"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w dniu 19 czerwca 2015r organizuje spotkanie integracyjne podsumowujące projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Celem spotkania jest możliwość zaprezentowania działań podjetych w trakcie trwania projektu oraz ukazanie drogi jaką przebyli uczestnicy w projekcie, ich udział w szkoleniach, poradnictwach i imprezach organizowanych w ramach projektu. Udział w nim wezmą Beneficjenci projektu, osoby z ich otoczenia, zaproszeni goście oraz pracownicy zespołu projektowego.

Spotkanie obdędzie się na terenie PCKSIR ul.Dolna 41, Zduńska Wola 

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących zakupu artykułów spożywczych. 

Więcej informacji w załączniku.
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   [32]   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  

Dane kontaktowe

 Luty 2021
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone