Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Poszukujemy psychologa

logotypy programu efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa.


Psycholog

Zakres obowiązków:

Prawidłowa realizacja projektu pn. "Rodzinka jest dobra na wszystko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poprzez udzielanie poradnictwa psychologicznego i konsultacji uczestnikom projektu, także w miejscu zamieszkania

 

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony

 

Liczba godzin w tygodniu:

40

 

Wykształcenie:

Wyższe, na kierunku: psycholog

 

Umiejętności i uprawnienia:

Prawo jazdy kategorii B.

 

Inne wymagania:

Osoba nie jest/nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; Osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Data rozpoczęcia pracy:

Po podpisaniu Umowy

Nabór uczestników do projektu

logotypy programu efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór uczestników w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich rodziców zastępczych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

ul. Dąbrowskiego 15

98-220 Zduńska Wola

pcpr zamknięty 7 stycznia 2022

Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” od stycznia w PCPR!

30.12.2021
logo nowego projektu

  Z radością informujemy, że nasz projekt o nazwie „Rodzinka jest dobra na wszystko" uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu nr RPLD.09.02.01-10-001/21 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".

 

 Zasadniczym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do otoczenia tych dzieci czyli rodzin zastępczych, osób przebywających w rodzinnym domu dziecka, rodziców zastępczych oraz innych osób bliskich. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie będzie objęte wszechstronnym wsparciem, polegającym na świadczeniu i rozwijaniu usług:

  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • grupy wsparcia,
  • poradnictwa prawnego,
  • fizjoterapeuty,
  • wyjazdów terapeutycznych,
  • diagnozy z zakresu FASD (Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu),
  • pomocy w wyrównywaniu wiedzy szkolnej.

  Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 39 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka.

 

  Łączna wartość projektu wynosić będzie 1.691.847,39 zł, z tego przyznane dofinansowanie ze środków europejskich 1.438.099,39 oraz wkład własny kwocie 253.748,00 .

 

  Program „Rodzinka jest dobra na wszystko" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" i będzie przez nas realizowany w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

 

  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 824 99 90.

Zaproszenie do złożenia oferty- przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

07.12.2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Zaproszenie do złożenia oferty- przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

22.04.4923
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Zaproszenie do złożenia oferty- przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "Rodzinka jest dobra na wszystko"

26.11.2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Włączenie Społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".
Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  

Dane kontaktowe

 Kwiecień 2024
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone